Sociale Werken

De Lionsclub heeft reeds verschillende lokale projecten gesteund, op vlak van gehandicaptenzorg of voor andere minderbedeelden.

Zo zijn er onder andere:

 • Dansgroep Pirouette : dans voor personen met een beperking
 • Catechese groep : paaseieren verkoop voor ditmaal weeskinderen uit Sri Lanka
 • De heemschool : vakantiekamp voor verlaten gehandicapte kinderen
 • Fietsen voor Kom op tegen Kanker
 • Project wielrenner Meirhaeghe : vakantie opvang voor kinderen met mentale beperking
 • Horizon : vakantiestages Nederlands voor anderstalige allochtone kinderen met taalachterstand
 • De Poel : aankoop wagen
 • OCMW Beersel : kerstfeest voor minderbedeelde kinderen
 • Revalidatiecentrum St Pieters Leeuw : steun test om stoornissen bij kinderen te onderzoeken
 • Baobab : vergoeding verpleger dispensarium in Senegal
 • Zonnestraal : bijdrage Tovertafel
 • ANB (agentschap voor Natuur en bos) : bebossing Hallerbos

Waarom steunen LIONSclubs steeds sociale werken?

Omdat onze maatschappij altijd een aantal sociale noden niet voldoende wegwerkt of kan wegwerken, zoals in onze streek bijvoorbeeld: de  gehandikapten-zorg  in onze gemeenten, De Poel, De Autistenverenigingen, Blindenzorg, Sint-Vincentiusgenootschap,  Vereniging  voor de veiligheid van de kinderen, Verblijf voor personen in nood, Tinkelbel, Mensen voor mensen, Scholen helpen in hun strijd tegen drugsbestrijding, Teledienst voor kansarme kinderen, Zwaar zieke mensen bijstaan bij zware financiële nood, Wauterbos, De School van Den Hoek, ’t Kapoentje, enz, enz.

Ook vele nationale en internationale projecten worden gesteund, ofwel vanuit de club alleen, ofwel vanuit de internationale organisatie van de LIONS, die dan veel grotere projecten aankan , zoals  bijvoorbeeld  Blindheidspreventie met de LIONSwereldorganisatie SIGHTFIRST, die reeds 24 miljoen mensen wereldwijd van blindheid heeft gered met  meerdere  honderden miljoenen dollars als steun. Maar ook de slachtoffers van grote rampen zoals de Tsunami rampen in Oost-Azië werden geholpen. Tenslotte zijn ook kleinere projecten gesteund geweest zoals in Senegal bijvoorbeeld waar een Rodenaar en tevens clublid een mooi project heeft  opgestart  om arme mensen daar aan drinkwater en aan de minimale medische zorgen te helpen.

Hoe doet de LIONSclub dat hier?

Steun aan sociale projecten

De opbrengst van onze fondsenwerving gaat integraal naar de steun van sociale projecten. Elk jaar gaat het om een bedrag tussen 18.000 en 25.000 euro.

Zo steunden we de afgelopen vijf jaren twee instellingen in de gehandicaptenzorg in onze streek: De Poel met 46.000 euro en Zonnestraal met 7.500 euro. We kenden 12.000 euro toe aan verschillende projecten rond kansarmoede, zoals Tinkelbel, Pirlewiet, Huis van het Kind en Het Huizeke. We steunden ontwikkelingsprojecten in Senegal en Peru met 8.250 euro. UZ Brussels Foundation ontving 3.500 euro en 5.000 euro ging naar LCIF, het internationale humanitaire hulpfonds van Lions. De slachtoffers van de overstromingen in Wallonië, in juli 2021, ontvingen van onze club 10.000 euro.

Schoenen voor hulpbehoevende kinderen : In samenwerking met het OCMW van Beersel en Sint-Genesius-Rode en de Torfs winkel in Halle hebben wij niet alleen Oekraïense kinderen aan een goede paar schoenen geholpen. Ook hulpbehoevende kinderen uit onze gemeentes kregen winterschoeneen. Een 200 kinderen werden zo geholpen.

De Poel is een onderneming voor volwassenen met een mentale beperking en biedt zowel dagondersteuning als woonondersteuning aan, op volgende locaties: Schepdaal en Sint-Genesius Rode (dagcentra) en Ternat en Ruisbroek (wooncentra). Met de financiële steun van Lions Club Zenne en Zoniën werd onder meer een transportbusje aangekocht.

Zonnestraal is een dienstverlener aan personen met een beperking met vestigingen in Lennik, Halle en Herne. Zonnestraal biedt zowel dag- en woonondersteuning als individuele ondersteuning aan. Met de financiële steun van Lions Club Zenne en Zoniën werden onder meer een tillift om gehandicapten op te tillen en te verplaatsen en een food truck aangekocht.

Tinkelbel is een kinderdagverblijf in Sint-Genesius-Rode dat beroep deed op Lions Club Zenne en Zoniën voor de financiering van een nieuwe, versterkte voordeur.

Pirlewiet organiseert vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven.

Huis van het Kind organiseert kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod en opvoedingsondersteuning. Met de steun van Lions Club Zenne en Zoniën wordt een pamperkast gefinancierd voor kansarme ouders.

Het Huizeke organiseert opvang en begeleiding van daklozen in de Brusselse Marollenwijk.

UZ Brussels Foundation creëert een warme, huiselijk plek voor zieke kinderen in het universitair ziekenhuis Brussel.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) legt zich toe op humanitaire hulp bij natuurrampen, op de strijd tegen blindheid die Lions sinds zijn ontstaan voert en steunt Special Olympics.

Lid worden?

Kent u een of meerdere leden ? Spreek gerust met hun af.

Of neem contact op via het formulier of via e-mail info@lionszennezonien.be, de voorzitter van de ledencommissie zal u spoedig te woord staan.